Ekonomi

Kayseri OSB ihracat rakamlarını değerlendirdi

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
“Türkiye’nin Haziran ayı ihracatı önceki yılın aynı ayına göre düşüş göstererek 20 milyar 901 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.” diyen Başkan Yalçın, “İhracattaki yüzde 10,5’lik düşüşünün yanı sıra ithalatımız da yüzde 16,8 oranında azalışla 26 milyar 297 milyon dolar olmuştur. İhracatta 2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplamı yüzde 1,8 oranında azalışa karşın 123 milyar 377 milyon dolarla önemli bir rakama ulaşılmıştır. İthalat ise yüzde 4,3 oranında artışla 184 milyar 795 milyon dolar olmuş, dış ticaret hacmimiz de yüzde 1,7 oranında artarak 308 milyar 172 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “2023 yılında küresel ekonomideki sıkıntılardan dolayı üretim düşüklüğü ve dış ticaretin zayıf seyretmesinin yanı sıra bayram tatili etkisiyle de Haziran’da aylık ihracatımız 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 2023 yılının ilk 5 ayındaki aylık ortalama ihracatın üzerinde bulunması ise dikkatlerden kaçmamalıdır. İhracatımızın bir önceki yıla oranla düşüş seyrini toparlıyor olması ise sevindiricidir” diye konuştu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD ve İngiltere olarak sıralandığını belirten Başkan Yalçın, ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 48,2 olduğunu kaydetti.

Yalçın, “İthalatımızda yaşanan hissedilebilir azalma ile birlikte Haziran ayında dış ticaret açığımız yüzde 34,5 oranında gerileyerek 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 19 ay sonra yüzde 80’lere yaklaşmıştır. 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 16,1 puan artış ile yüzde 79,5 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, dış ticaret dengesinde olumlu gidişatı gözler önüne sermektedir.” diye konuştu.

Haziran ayında en fazla ithalatın yapıldığı ülkelerin Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya olduğuna dikkati çeken Başkan Yalçın, ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payının ise yüzde 58,9’u bulduğuna değindi.

Başkan Yalçın daha önce yüksek teknoloji içeren, katma değeri yüksek üretime ve ihracata vurgu yaptıklarını hatırlatarak, “2023 yılı Haziran ayı verileriyle birlikte karşımıza çıkan sevindirici unsur ise katma değerli ihracatta gerçekleşen artışıdır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi içindeki payı 2022 yılı genelinde yüzde 36,9 iken, bu yılın ilk altı ayında yüzde 40,8’e yükselmiştir. Bu seyrin sürmesi ülkemiz açısından önem arz etmektedir” dedi.

Türkiye ihracatçısının yeni ihracat kapıları bulmasının çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, “İhracatımızın çeşitlenmesi ve dünyanın dört bir yanına ulaşabilen bir ihracat stratejisinin oluşması Türkiye açısından önemlidir. Enerji, hammadde ve ara malı temini bakımında ithalatımızın yüksek olduğu gerçeğinden hareketle ithalatımızın yüksek olduğu ülkelere yönelik ihracat atağı da yapmamız zorunluluk halini almıştır.” şeklinde konuştu.

Başkan Y