Genel, SAVUNMA

Özel Güvenlik Hizmetleri

Özel güvenlik hizmetleri hukuken gerçek veya tüzel kişi özelliği taşıyanlara yaşam, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetim hakları konusunda koruma sağlanması hizmetlerini ifade eder. Herhangi bir