Ekonomi

Yargıtaydan müdürlere kötü haber: Fazla mesai ücreti ödenmez

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emsal bir karara imza atarak, iş yeri müdürü olarakyapan üst düzey yöneticininmesai ücreti alamayacağına hükmetti. Kurul; iş yerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçinin, çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden,ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıcaçalışma ücretinekazanamayacağına karar verdi.

İŞVEREN DAVANIN REDDİNİ SAVUNDU

Bir akaryakıt istasyonuna işletme müdürü olarakyapan kişi, işten ayrılınca 5. İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Haftada 7 gün, hafta içi 8.00-21.00, hafta sonları ise 10.00-19.00 saatleri arası çalıştığını ileri sürerekçalışma alacağının tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı akaryakıt istasyonu sahibi,aşımı definde bulunarak, davacının iş yerinde üst düzey yönetici ve aynı zamanda (B) grubu imza yetkilisi olduğunu, çalışma saatlerini serbestçe belirleyebildiğini, davacıya bu husus nazara alınarak ücret ödendiğini veçalışmaya ilişkin diğer itirazlarını belirterek davanın reddini savundu.

Sıradaki Haberi Oku  Appleın açığını bulan gençlere 200 bin dolar ödül teklif edildi

MAHKEME DAVANIN KABULÜNE KARAR VERDİ

İş yerinde çalışanların davacıya bağlı olarak çalışmış olmasının davacının üst düzey yönetici olduğunu göstermeyeceğine dikkat çeken Mahkeme, bunun kabulü için en azındanalıp çıkarmaya yetkisi olması gerektiğine vurgu yapıldı. Davalı tarafın sunduğu imza sirkülerinin iş yeri ile ilgili bazı işlemlerin takibi için verildiği, dosya kapsamından davacının davalı iş yerinde haftada 18 saatçalışma yaptığı, davalının ise davacının yapmış olduğuçalışma ücretini ödediğini ispat edemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi.

YARGITAY, MAHKEME KARARINI BOZDU

Kararı davalı temyiz etti. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, üst düzey yöneticilerinmesai ücreti alamayacağına hükmederek mahkeme kararını bozdu. Mahkeme ilk kararında direndi. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Sıradaki Haberi Oku  3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak

‘ÜST DÜZEY YÖNETİCİ İŞVEREN VEKİLİDİR’

Kurul ilk olarak ‘üst düzey yöneticinin tanımını yaptı. Kararda şöyle denildi:

“Yönetici; ilke olarak iş yerinde işveren vekili sıfatını taşımanın ötesinde iş yerinin bütününü sevk veeden, işçilerin çalışmalarını ve çalışma saatlerini düzenleyerek onlarave talimat veren, duruma ve iş yeri düzenine göre işe alma veçıkarma yetkisini de taşıyabilen kimse olarak tanımlanabilir. Çalışma gün ve saatlerinin bizzat belirlenebilmesi yetkisi de üst düzey yöneticilik sıfatının benimsenebilmesi için kabul edilen kriterlerden biridir. Davalıya ait iş yerinde işletme müdürü olarak çalışan davacının, kendisineve talimat veren daha üst düzeyde bir yöneticinin bulunduğu hususunun ispat edilemediği sabittir. Öte yandan, dava dilekçesi ile dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının fesih tarihi itibariyle ücretinin brüt 7.500 olduğu ve asgari ücretin yaklaşık on katına karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının davalıya ait iş yerinde üst düzey yönetici olarak çalıştığı sonucuna varılmıştır. O halde, üst düzey yönetici olan, çalışma saatlerini kendisi belirleyen,ve sorumluluklarının gerektirdiği ücret kendisine ödenen davacınınçalışma ücretinekazanamayacağı ortadadır. Hal böyle olunca, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen 22. Hukuk Dairesi bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının bozulmasınabirliği ileolarak karar verildi.”

Sıradaki Haberi Oku  Paykasa Hakkında Kısa Kısa Bilgiler

Kaynak: İHA