Ekonomi

Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ensorunlarından biri, çalıştıkça emekli aylığının düşmesi. Normalde çalıştıkça emekli aylığının artması gerekirken belli bir süreden sonra düşmeye başlaması, tepkilere yol açıyor. Emeklilik için asgari prim gününü dolduranlar, sigortalı çalışmayı bırakıp kayıt dışı çalışmaya yöneliyor. Bu sorunun acilen çözüme kavuşturulması gerekiyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, çalıştıkça emekli aylığının düşmesi sorununu yazdı.

İşte Ahmet Kıvanç’ın söz konusu yazısı:

Çalıştıkça emekli aylığıdüşüyor? Bununsebebi, 2000 ve 2008 yıllarında yürürlüğe giren ikideğişikliğiyle emekli aylığının düşürülmesi. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanların emekli aylığı üç ayrı dönem için ayrı kurallara göre hesaplanıyor: 2000 öncesi, 2000-2008 Eylül arası ve 2008 sonrası.

2000 yılından önce aylık bağlama oranı (ABO), ilk 5000 gün için yüzde 60, 5000 günden sonraki her 240 gün yüzde 1 oranında uygulanıyordu. Böylece 9000 gün, yani 25prim ödeyen bir kişinin aylık bağlama oranı yüzde 76.7 oluyordu.

2000-2008 Eylül arasındaki dönemde ABO,prim ödeme gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için yüzde 3.5, sonraki 5400 günün her 360 günü için yüzde 2, 9000 günden sonraki her 360 gün için yüzde 1.5 olarak uygulanıyordu. Böylece, 9000 gün prim ödeyen bir çalışanın aylık bağlama oranı yüzde 65’e geriledi.

Ekim 2008’den sonra ise çalışılan heriçin yüzde 2 oranı uygulanmaya başladı. Böylece 9000 prim günü (25 yıl) bulunan kişilerin aylık bağlama oranı yüzde 50’ye düşürüldü.

2008 SONRASI 3’TE 1 ORANINDA AZALIYOR

ABO, emekli aylığını düşüren unsurlardan sadece biri. Diğer unsurları anlatmaya geçmeden önce ABO’daki değişikliğin emekli aylığını nasıl etkilediğini görebilmek için birverelim. Aylığı etkileyen diğer unsurlarınolduğunu varsayarsak, 25 yıllık çalışma yaşamı boyunca bugünkü 2 bin 558 liralık brüt asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir2000 öncesinde bin 962 lira emekli aylığı alabilir iken, 2000-2008 arasında ABO ile bu aylık bin 663 TL’ye, 2008ise bin 279 TL’ye düşüyor.

Sıradaki Haberi Oku  Appleın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti

Çalışma süresi aynı, primekazanç aynı olduğu halde 2008emekli aylığı 2000 öncesine göre 683 lira, yani 3’te 1 oranında azalıyor.

Emekli aylığı hesaplanırken, yıllar önce bildirilen primekazançların değeri de dikkate alınıyor. 2000 öncesindeki dönemde katsayı esasına dayalı gösterge sistemi uygulanıyordu. Primekazanç yüksek ise10 yılın ortalaması, düşük ise5 yılın ortalaması dikkate alınarak bulunan gösterge, 31 Aralık 1999 tarihindeki katsayı olan 12000 ile çarpılarak kazançların güncel değeri hesaplanıyor. Bu tutar da 2000 öncesi için hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılarak, o dönem içinedilen aylık bulunuyor.

GÖSTERGE SİSTEMİ TERK EDİLDİ

2000 yılından itibaren gösterge sistemi terk edildi. Onun yerine primekazançlar tüketiciendeksindeki (TÜFE) yıllık artış ilegelirdeki artış hızının yüzde 100’ünün toplamı oranında güncellenmeye başlandı. 1999 yılında asgari ücret üzerinden prim ödenmişse, o günkü asgari ücret bu formül ile emekli aylığının bağlandığı tarihe kadar güncelleniyor.

Örneğin, 2000-2008 arasındaki dönem için yıllık enflasyon yüzde 10,gelir de yüzde 5 oranında artmışsa, o yılın primekazancı yüzde 15 oranında güncelleniyor.

Sıradaki Haberi Oku  Altın Fiyatlarını Etkileyen Etmenler Nelerdir?

2008 yılından sonra ise güncelleme katsayısındagelirdeki artışın payı yüzde 30’a düşürüldü. Yukarıdakiüzerinden gidersek enflasyon vegelir artışı aynı olduğu halde,gelirdeki artışın yüzde 100’ü yerine yüzde 30’u dikkate alınmaya başladığı için güncelleme katsayısı yüzde 15 yerine, yüzde 11.5’e düşüyor. Bir önceki yılın bin liralık primekazancı 2000-2008 arasındaki katsayı ile ertesi yıla bin 300 lira olarak devredilirken, 2008bin 115 lira olarak devredilir hale geldi. Emekli aylığını düşüren ikinci faktör bu oldu.

BİR DİĞER FAKTÖR, ALT SINIR AYLIĞININ AŞAĞI ÇEKİLMESİ

Emekli aylığını düşüren bir başka faktör ise alt sınır aylığının aşağı çekilmesi oldu. 2000 öncesi döneme ait emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 70’inden az olamıyor. 2008ise alt sınır aylığı brüt asgari ücretin yüzde 35’ine düşürüldü.

Buraya kadar anlattıklarımızı alt alta koyduğumuzaylık bağlama oranı ile 3’te 1 oranında olduğunu belirttiğimiz emekli aylığındaki düşüş, güncelleme katsayısı ile daha da hızlanıyor. Emekli aylığı 2000 öncesine göre 20083’te 1 oranından da dahaazalıyor. Bunları aklımızın bir kenarında tutalım.

8 Eylül 1999 öncesi işe başlamış olup 2008’den sonra emekli olan kişilerin aylığı karma sistemle hesaplanıyor. Öncelikle 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere her dönem için “tam aylık” hesaplanıyor. Sonra her dönemin “kısmi aylığı” bulunuyor ve üç dönemin kısmi aylığının toplamı, bağlanacak emekli aylığını oluşturuyor.

Her dönemin kısmi aylığı ise o dönemdeki çalışma sürelerininçalışma süresine bölünmesiyle bulunanüzerinden hesaplanıyor. 2008 sonrasındaki çalışma süresi uzadıkça, en avantajlı dönem olan 2000 öncesindeki kısmi aylık azalıyor.

Sıradaki Haberi Oku  Para Kazandıran Yatırım

Şöyleverelim. 2000 öncesinde 4000 gün primi bulunan bir kişininprim gün süresi 6000 ise 2000 öncesindeki tam aylığının yüzde 66.7’si kısmi aylığı oluşturuyor. 2008 sonrasındaki çalışmalar dolayısıylaprim gün sayısı 7000’e çıktığında bu2000 öncesindeki kısmi aylık, tam aylığın yüzde 57.1’ine geriliyor. Böylece çalışma süresi uzadıkça emekli aylığı artmak yerine düşüyor.

BRÜT ÜCRETİ, ASGARİ ÜCRETİN 2,5 KATINDAN FAZLA OLANLAR ETKİLENMİYOR

Şunu dabelirtelim, budaha çok asgari ücret ve buna yakın düzeyde ücret alanlarda yaşanıyor. Brüt ücreti asgari ücretin 2,5 katındanolanların emekli aylığı çalışmaya devam ettikçe artıyor. Ancak onlarınki de geçmiş dönemlerdeki kadar artmıyor.

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’deki tüm 4/a’lı çalışanlarınbrüt kazancı 2019 Ağustos ayı itibarıyla 4 bin 125 lira düzeyinde bulunuyor. Bu demektir ki, çokbir azınlık hariç tüm 4/a’lı çalışanlar bu durumdanetkileniyor.

Dünyada sosyal güvenlik sistemi ise tahmin edileceği gibi, çalışmaya devam edenleri ödüllendirmek üzerine kurulu. Türkiye’de acilen bu çarpık uygulamayaverilmesi gerekiyor. Kademeli yaş ilebelirlenmiş olan emeklilik içinasgari prim gününü dolduranlara,olarak çalıştıkları heremekli aylıklarını artıracak bir sisteme geçilmeli. Böylece çalışanlar hiç değilse sigortalı çalışmayı bırakıp kayıt dışına yönelmesinler.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim, devletin de vergi gelirlerinietkileyen, çalışanları iş güvencesinden yoksun bırakan bu çarpıklığa acilenverilmesi gerekiyor.

Haber Videosu: Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı